Algemene voorwaarden

Artikel 1 – De partijen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden worden toegepast op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen

1.2 Enerzijds het dienstverlenende bedrijf “Therapy4Dogs”, vertegenwoordigd door Tine Arets, Rouwleegd 29, Beerse, hierna genoemd Therapy4Dogs.

1.3 Anderzijds de eigenaar van de hond of cliënt. Hierna genoemd “De Klant”.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Therapy4Dogs en de Klant. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.

2.2 Eventuele (tijdelijke) afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door Therapy4Dogs en de Klant schriftelijk zijn aanvaard en uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

2.3 Therapy4Dogs heeft het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen. De wijziging geldt onmiddellijk en vernietigt alle andere voorafgaande overeenkomsten.

2.4 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

2.5 Op verzoek van de Klant moet Therapy4Dogs een exemplaar van de Algemene Voorwaarden overhandigen aan de Klant.

2.6 Indien de Klant een factuur wenst, dient hij zijn gegevens door te sturen, voor aanvang van de coaching, workshop, lezing of les. Indien het bedrag te laag is of de factuur achteraf moet gemaakt worden, kunnen er administratieve kosten aangerekend worden.

2.7 Therapy4Dogs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste eigendommen.

2.8 Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Therapy4Dogs gebruik te maken van onze cursusruimtes en/of kantine en/of trainingsweide en/of trainingsmateriaal.

2.9 Therapy4Dogs verbindt zich er toe om iedere Klant (en hond) met respect te behandelen, ongeacht gender, geaardheid, etnische afkomst,…

2.10 Therapy4Dogs verbindt zich er toe om alle kennis verworven bij een sessie strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst of training, tenzij hiervoor toestemming wordt gegeven.

Artikel 3 – Rechten en plichten van de Klant

3.1 Bij ziekte of loopsheid brengt de Klant zo snel mogelijk Therapy4Dogs op de hoogte.

3.2 De opzegtijd voor de te verlenen dienst is minimum 24 uur, verwittigen per telefoon, WhatsApp of e-mail. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de dienst 100% worden aangerekend. Verder, zie artikel 5.6 .

3.3 De Klant zorgt dat hij minstens 5 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig is op de afgesproken plaats.

3.4 De Klant verbindt zich er toe te zorgen dat hij geen overlast is voor de buurt. In geval van blaffende/uitvallende honden zorgt de Klant er voor dat er ruimte tussen hem en de andere klanten blijft.

3.5 Mensen die meekomen met de Klant zijn van harte welkom, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en niet onder die van Therapy4Dogs.

3.6 De honden dienen kort van tevoren thuis uitgelaten te zijn of in de buurt van de trainingsweide. Mocht er toch een ongelukje op het veld gebeuren, dient de Klant dit zelf op te ruimen en schoon te maken.

3.7 Indien een verslag gewenst is, dient dit op voorhand te worden aangegeven en te worden afgesproken. Nadien zal er geen verslag meer worden opgesteld, dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Artikel 4 – Rechten en plichten van Therapy4Dogs

4.1 Uw hond wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld door Therapy4Dogs.

4.2 Therapy4Dogs heeft het recht om ten allen tijde de tarieven te wijzigen of aan te passen.

4.3a In geval van het niet verlenen van de dienst door Therapy4Dogs (door ziekte, hevige weersomstandigheden of overmacht) zal de dienst niet in rekening worden gebracht. Therapy4Dogs behoudt zich ten allen tijde dit recht.

4.3b In geval van niet verlenen van de dienst door Therapy4Dogs (door ziekte, hevige weersomstandigheden of overmacht) kan een geplande workshop, lezing, les of andere dienst uitgesteld worden naar een nader te bepalen datum. Therapy4Dogs behoudt zich ten allen tijde dit recht.

4.4 Indien Therapy4Dogs afwijkingen bij de hond opmerkt in verband met gedrag of gezondheid, wordt de Klant op de hoogte gebracht.

4.5 Voor ziekte, infectie, aandoeningen of letsel veroorzaakt tijdens de dienst verleend door Therapy4Dogs kan deze laatste niet aansprakelijk worden gesteld.

4.6 Therapy4Dogs behoudt zich het recht om ten allen tijde de hond te weigeren of de dienst niet uit te voeren zonder dit te moeten motiveren.

4.7 Therapy4Dogs behoudt zich het recht om ten allen tijde de dienst op te zeggen.

4.8 Therapy4Dogs waarschuwt de Klant minimum drie dagen vooraf bij het niet verlenen van een dienst, uitgezonderd bij ziekte, ongeval of overmacht.

4.9 Therapy4Dogs staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

Artikel 5 – Tarieven en betaling

5.1 Alle weergegeven prijzen zijn inclusief BTW.

5.2 Een tarievenlijst zal overhandigd worden door Therapy4Dogs indien de Klant erom vraagt en is beschikbaar op de website.

5.3 De betaling van de diensten van Therapy4Dogs gebeurt minstens één week voor de aanvang van de te verlenen diensten – als het gaat om een workshop, lezing, lessenreeks of deelname aan een groepsles – door middel van storting of contante betaling. Geen betaling is geen gereserveerde plaats.

5.4 De betaling van de diensten van Therapy4Dogs gebeurt onmiddellijk na de te verlenen dienst – als het gaat om een coaching aan huis, online coaching, intake of privétraining – door middel van storting via payconiq of contante betaling ter plaatse.

5.5 Indien de betaling niet voldaan is, kan Therapy4Dogs de dienst weigeren en kunnen er verdere stappen ondernomen worden.

5.6 Bij annulering:

 • Zal er een standaard administratiekost in rekening worden gebracht van €5,-
 • Wordt het bedrag volledig (exclusief de administratiekost) teruggestort mits de Klant zijn gegevens doorstuurt én dit gebeurt tot maximum 10 dagen voor aanvang van het event, de les, de lezing, de workshop,…
 • Wordt de helft van het bedrag (exclusief de administratiekost) teruggestort mits de Klant zijn gegevens doorstuurt én dit gebeurt 3 en 10 dagen voor aanvang van het event, de les, de lezing, de workshop,…
 • Wordt het bedrag niet teruggestort indien dit gebeurt tot 3 dagen voor de aanvang van het event, de les, de lezing, de workshop,…

5.7 Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden op de regel zoals beschreven bij 5.6 . Therapy4Dogs bekijkt dit geval per geval.

5.8 Bij een coaching, privétraining of workshop/lezing op locatie zal er bij een afstand van meer dan 10km een kilometervergoeding worden gevraagd. Deze wordt onmiddellijk betaald met de betaling van de dienst van Therapy4Dogs, zoals vermeld in 5.4.

5.9 Voor een lessenreeks (zoals special class, special class vervolg, dogdance, neuswerk, balans & coördinatie, sociaal contact, wandelen aan ontspannen lijn in groep,…) dient de Klant op voorhand zich in te schrijven en de ganse lessenreeks ten laatste de dag van de start van de lessenreeks te betalen. Indien de Klant één of meerdere lessen van die lessenreeks niet aanwezig kan zijn, worden deze lessen niet terugbetaald.

Artikel 6 – Veiligheid en gezondheid

6.1 Zieke of kreupele honden worden niet tot de training of workshop toegelaten. Uiteraard kan de Klant zelf wel de les volgen.

6.2 Alle honden dienen op en om het cursusterrein aangelijnd te zijn, tenzij onderling op dat moment afgesproken.

6.3 Loopse honden zijn toegestaan mits dit voor het betreden van het cursusterrein wordt gemeld bij Therapy4Dogs.

6.4 Het is niet toegestaan om honden van anderen te aaien zonder toestemming van de eigenaar. Dus ook geen puppy of vastgebonden hond!

6.5 Honden aangelijnd laten snuffelen en/of spelen kan onveilige situaties veroorzaken. Laat de honden dus niet op die manier met elkaar in contact komen, tenzij beide eigenaren hiervoor toestemming hebben gegeven.

6.6 Pups dienen naar leeftijd getiterd of geënt te zijn. Therapy4Dogs behoudt zich het recht om de Klant hier op te wijzen.

Artikel 7 – Inzet honden Therapy4Dogs

7.1 De honden van Therapy4Dogs hun gezondheid staat altijd op nummer één. Merkt Therapy4Dogs dat ze ziek zijn, zich niet lekker voelen of pijn hebben, dan is het haar plicht als hun baasje en teamgenoot om:

 • Indien de sessie nog niet gestart is de sessie te annuleren en te verplaatsen naar een ander moment indien mogelijk
 • Indien de sessie nog niet gestart is de sessie te laten doorgaan, maar in de plaats daarvan andere elementen mee te brengen en de hond(en) thuis te laten. Andere elementen kunnen dan zijn: een pluche hond, foto’s van honden, filmpjes,…
 • Indien de sessie reeds gestart is de sessie te verkorten. Hierbij kan eventueel nog verder gewerkt worden zonder hond(en), dit wordt tijdens de sessie zelf bekeken.

7.2 Wanneer Therapy4Dogs merkt dat de hond(en) van Therapy4Dogs moe is of merkt dat ze te gestrest zijn, zal de sessie eerder gestopt worden of op een andere manier worden vervolgd, zonder de hond(en). Manieren waaraan je kan merken dat de hond moe is:

 • Veel hijgen
 • Eén pootje opheffen (vaak rechtervoorpoot, daar heeft ze het meeste last van)
 • Gaan liggen
 • Meer contact met mij zoeken dan met de cliënt

Manieren waaraan je kan merken dat de hond gestrest is:

 • Tongelen
 • Meer contact met mij zoeken dan met de cliënt
 • Wegkijken van de cliënt of een bepaalde prikkel
 • Helemaal wegdraaien van de cliënt of een bepaalde prikkel tot weglopen toe
 • Hijgen
 • Een pootje opheffen
 • Rusteloos zijn
 • Geeuwen
 • Zich uitschudden
 • Zich krabben

7.3 De honden van Therapy4Dogs eten KVV (Kant en klaar Vers Vlees). Dit wordt met de meest mogelijke zorg en hygiëne bereid en gegeven.

7.4 Er zullen alleen activiteiten worden gedaan die bij de honden van Therapy4Dogs passen en waarbij ze zichzelf kunnen zijn.

7.5 De honden van Therapy4Dogs hebben alle inentingen gehad en wordt op regelmatige basis getiterd en ontwormd. Zij krijgen ook een middeltje tegen de teken en worden na iedere wandeling gecontroleerd.

Artikel 8 – Coaching/privétraining met hond Therapy4Dogs en hond Klant

8.1 Alle Klanten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de training bij Therapy4Dogs aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de Klant de trainer zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

8.2 De hond waarvoor de afspraak is gemaakt is van harte welkom. Andere honden zijn ook welkom, na toestemming van Therapy4Dogs.

8.3 In overleg met Therapy4Dogs is het toegestaan dat de Klant andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de Klant.

8.4 Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts of op regelmatige tijden getiterd te worden.

8.5 Is de hond loops, verwittig ons dan tijdig, dan verzetten we de afspraak of bekijken we of de afspraak toch kan doorgaan mits de hond hier weinig last van heeft. Ook bij een besmettelijke aandoening (parvo, luizen,…) of lichamelijke problemen vragen wij u om ons te verwittigen zodat de afspraak verzet kan worden.

8.6 Honden zijn altijd aan de leiband, tenzij hiervoor toestemming wordt gegeven door Therapy4Dogs.

8.7 Bij coaching op onze trainingsweide:

 • De hond(en) van Therapy4Dogs zal steeds in de auto zitten of aan een paal vasthangen zodat we met elkaar kunnen kennismaken. We vragen u daarbij om de hond(en) te negeren.
 • Laat uw hond niet naar de hond(en) van Therapy4Dogs toegaan zonder onze goedkeuring. Alles op zijn tijd.
 • Bent u bang dat u uw hond niet zal kunnen houden (te sterk, uitvallen, willen wegvluchten,…), meld dit dan op voorhand aan ons, dan zoeken we samen een oplossing. Veiligheid voor beide honden, maar ook voor u en mij staan voorop.
 • Mocht de hond(en) van Therapy4Dogs op een bepaald moment bij u komen staan als we verder zijn in de sessie, gelieve hen dan geen voertjes te geven. Hen aaien mag, als ze rustig is.
 • Therapy4Dogs wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 • Als er op het eigen terrein van de hondenschool of een externe trainingslocatie een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

8.8 Bij coaching op locatie:

 • Bovenstaande regels gelden ook voor coaching op locatie, maar de hond(en) van Therapy4Dogs zal dan in de auto blijven zitten tot we klaar zijn met bespreken en starten met de praktijk. Ook hier vragen we u hen bij de start te negeren.

Artikel 9 – Dog Assisted Interventions

9.1 Een kennismakingsgesprek voor een instelling, rusthuis of school is steeds gratis. Dit zal steeds zijn zonder hond. Tijdens dit gesprek kunnen we elkaar beter leren kennen en samen afstellen welke doel(en) u eventueel voor ogen heeft. Bijkomstige afspraken kunnen dan ook gemaakt worden, net zoals een rondleiding in de instelling.

9.2 Indien er gewerkt wordt met één Klant, zal er als eerste ook gekeken worden of er een match is tussen de Klant en de hond(en) van Therapy4Dogs en tussen Therapy4Dogs en de Klant zelf. Dit kan gedurende de eerste paar sessies worden gedaan. Wanneer er een match is, kunnen sessies voor een langere periode worden vastgelegd.

9.3 De honden van Therapy4Dogs zijn Berner Sennenhonden en deze verharen. We doen ons best om de ruimte steeds zo proper mogelijk terug achter te laten, maar er zullen mogelijk wel haren achterblijven.

9.4 Onze ideale omgeving en werkruimte is:

 • Geen trappen (of niet te veel trappen)
 • Een afgesloten ruimte
 • Geen vuilbakken op de grond
 • Geen gladde vloer
 • Geen verwarmingselementen op de grond
 • Watervoorziening in de buurt zodat ik mijn handen kan wassen of water voor de hond(en) van Therapy4Dogs kan nemen indien nodig
 • Een ruimte met voldoende bewegingsplaats voor zowel mezelf als Laika
 • Een ruimte waar het niet te snel te warm wordt
 • Bij educatieve doeleinden: een ruimte met verduistering aanwezig

9.5 De hond(en) van Therapy4Dogs houden van aaitjes. Toch is het belangrijk dat ze zich goed op hun werk kunnen concentreren. We vragen daarom ook om ons de kans te geven om binnen te komen en naar de werkruimte te gaan zonder dat we moeten stoppen om mensen hen te laten aaien. Dit kan altijd een keer gebeuren, maar we vragen uw medewerking om er mee op toe te zien dat andere bewoners/scholieren/medewerkers weten dat ze eerst aan het werk moet. Indien ze nadien nog fit genoeg zijn, kan er altijd gekeken worden naar een mogelijkheid om alsnog even bij andere personen langs te gaan. Dit wordt op het moment zelf beslist.

9.6 Laat het ons op voorhand even weten indien er nog een andere hond in de buurt is. Op die manier kunnen we hier op anticiperen.